Dr. Király András Végrehajtói Irodája | vh.0500@mbvk.hu | Tel: 06-1/789-4131 Fax: 06-1/789-4731
Dr. Király András  önálló bírósági végrehajtó
Végrehajtói Irodája
Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 17. II. emelet 4. ajtó Postacím: 1455 Budapest, Pf. 500.
Fontos tájékoztatás ! Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy végrehajtói irodánk 2018. április 9. napjától a 1093 Budapest, Lónyay u. 17. II/4. szám alatti székhelyen, illetve központi ügyintézési helyen működik. Kérjük, hogy amennyiben a világháló igénybevételével lehetőségük van elektronikus ügyintézésre, úgy beadványaikat elsődlegesen Hivatali kapun, Cégkapun, vagy E-papír szolgáltatás útján terjesszék elő. Elérhetőségeink ebben a körben a következők Hivatali kapu : VHIRODA500 Cégkapu : 25534553 E-papír: epapir.gov.hu – (a címzett nevénél írja be végrehajtói irodánk nevét) A    fenti    csatornákon    elektronikusan    előterjesztett    küldemények    a    végrehajtási    eljárásra vonatkozó    jogszabályok    szerint    hivatalos    beadványnak    minősülnek , ellentétben az egyszerű email küldeményekkel, mely utóbbiak nem minősülnek hivatalos beadványnak ebből adódóan érdemi ügyintézésre önmagukban nem alkalmasak. Papíralapú beadvány végrehajtói irodánk bejáratánál lévő gyűjtőládába is elhelyezhető. Email címeink: vh.0500@mbvk.hu Telefonszámunk: 06-1-789-4131 Fax számunk: 06-1-789-4731 Tartozást teljesíteni a végrehajtói iroda Budapest Banknál vezetett 10103379-34720700-02003002. számú letéti számlájára lehet. A covid19 járvány alatti rendkívüli jogrendre, illetve korábbi kijárási korlátozásokra tekintettel bevezetett egyszerűsített ügyintézési nyomtatványok közül jelenleg kizárólag    postai,    illetve személyes    úton előterjeszthető „tájékoztatás kérés”, „tartozás kimutatás” és „postai csekk igénylés” elnevezésű nyomtatványok használhatóak. Ezek a nyomtatványok egyszerű email küldeményként elküldve ügyintézésre nem alkalmasak, azokat a megfelelő kitöltés után személyesen, vagy postán szükséges továbbítani irodánk részére. Az aktuális személyes és telefonos ügyfélfogadási rend a Kapcsolat fülön érhető el.